JR東、AIによる「顧客の声」分析システム開発へ 秋からオペレーター支援実験

Large 160822 jreai 01

元記事:
JR東、AIによる「顧客の声」分析システム開発へ 秋からオペレーター支援実験

最新記事

道路交通情報(外部サイト)

  • 「最新の交通情報はありません」